UHR og FFA støtter innstrammingene i Units forhandlinger med akademiske forlag

I 2018 ga UHR sin fulle støtte til Units forhandlingsprinsipper for inngåelse av avtaler som skulle sikre åpen tilgang til norske vitenskapelige artikler.

I perioden 2018-2020 har Unit inngått avtaler med ni forlag om såkalte publiser og les-avtaler. Dette har bidratt til at norske forskere i langt større grad enn tidligere publiserer åpent. Avtalene er imidlertid overgangsavtaler, og det er forventninger om at neste avtalerunde skal bidra enda sterkere til åpen publisering, i tråd både med Plan S og med regjeringens mål om full åpen tilgang innen 2024.

Prinsippene for forhandlinger fra 2021 er revidert, i nær dialog og med full støtte fra UHR. Også Forskningsinstitutenes Fellesarena (FFA) har kommet med støtteerklæring til de reviderte forhandlingsprinsippene.

 

Publisert 10. des. 2020 15:40 - Sist endret 26. mai 2021 14:36