UHR stiller seg bak Units forhandlingsstrategi

Universitets- og høgskolerådet (UHR) uttrykker støtte og forventning til at Units forhandlinger med akademiske utgivere gjennomføres ut fra et sett felles prinsipper.

Unit er glade for støtten for forhandlingsstrategien, som bygger på regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Last ned nyhetssaken her (pdf).

English version: Expression of support for a common negotiating strategy for open access to research articles (pdf)

Publisert 3. sep. 2019 13:47 - Sist endret 3. sep. 2019 13:47