Tilgang til opne artiklar etter eit eventuelt brot med forlaget

Kva bør biblioteket vere kjent med? 

På openaccess.no er det publisert ei eiga sak: Tilgang til åpne artikler. Her er det informasjon om korleis biblioteket kan og bør ruste seg i samband med forhandlingar som kan føre til brot. med Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley.

Vi prøver å svare på desse spørsmåla:

  • Korleis kan institusjonen sine forskarar få tilgang til relevant litteratur sjølv om biblioteket ikkje abonnerer på eller har tilgang til dei store tidsskriftbasane?
  • Kva skjer viss det skulle bli eit brot med ein tidsskriftbase biblioteket abonnerer på?

Les saka på openaccess.no

Les òg om status for forhandlingane

Publisert 3. sep. 2019 13:35 - Sist endret 12. nov. 2020 14:21