Stockholms Universitet med webinar om open science

16. juni, frå 09:00 til 12:30, blir det halde webinar om open forsking (open science). Arrangementet blir organisert av Stockholms Universitet (SU) med støtte frå University College London og Scientific Knowledge Services.

Talarane omfattar rektor ved SU, direktøren for Vetenskapsrådet og riksbibliotekaren. Dei kjem til å diskutere SUs framdriftsplan for open forsking og dei ulika oppdraga dei har fått frå den svenske regjeringa. Seminaret avsluttast med "lightning talks" om tenester til forskarar for open forsking ved SU.

 

Meir informasjon og registrering finn du her.

Publisert 1. juni 2021 12:38 - Sist endret 1. juni 2021 13:39