Les og publiser-avtaler i et dynamisk vitenskapelig publiseringssystem

15. juli 2020 publiserte EUA rapporten Read & Publish contracts in the context of a dynamic scholarly publishing system.

Rapporten er resultatet av en studie av les og publiser-avtaler som er gjort på oppdrag fra EUA (European University Association) på vegne av 25 organisasjoner, deriblant Unit, i mai 2019. 

Rapporten undersøker potensielle implikasjoner av de strukturelle endringene som skjer i det vitenskapelige publiseringssystemet.

Publikasjonen belyser fremtiden for vitenskapelig publisering gjennom fire scenarier som representerer det vitenskapelige publiseringssystemets dominerende forretningsmodeller. 

Funnene fremhever at tradisjonell abonnementspublisering i stor grad er uønsket, mens les og publiser-avtaler oppfattes som overgangsordninger. Et flertall av respondentene fremhevet i stedet at to fremtidige scenarier – ren Open Access-publisering av kommersielle aktører samt samfunnsdrevet, ikke-kommersiell publisering – er de mest ønskelige.

 

EUA: 15 July 2020 Report: Read & Publish contracts in the context of a dynamic scholarly publishing system

Publisert 27. juli 2020 10:19 - Sist endret 27. juli 2020 10:19