Invitasjon til innspillsrunde om videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett

I lys av rapporten Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering inviterer Unit berørte aktører til å sende skriftlige innspill om hvordan aktører og myndigheter bør arbeide videre for å nå målet om åpen tilgang. 

Share av Got Credit. Tilgjengelig under CC BY 2.0 lisens.

Unit har mottatt rapporten Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering,som er skrevet på oppdrag fra Unit av førsteamanuensis Torger Kielland ved det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen.

Rapporten vurderer hvilke juridiske eller sedvanemessige endringer som er nødvendig for å nå målet om åpen tilgang, særlig når det gjelder hvordan forfatter og/eller forskningsinstitusjon kan beholde rettighetene som er nødvendige for å arkivere og tilgjengeliggjøre et eksemplar av egne resultater og bruke materialet i undervisning.

 

Invitasjon til innspill 

Unit inviterer nå berørte aktører til å sende skriftlige innspill om hvordan aktører og myndigheter bør arbeide videre for å nå målet om åpen tilgang. 

Les invitasjonen her.

Frist for innsending er 16. mars 2020.

Publisert 10. feb. 2020 14:32 - Sist endret 10. feb. 2020 15:02