Innspillsrunde om videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett

I lys av rapporten Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering inviterte Unit berørte aktører til å sende skriftlige innspill om hvordan aktører og myndigheter bør arbeide videre for å nå målet om åpen tilgang.

Unit mottok 20 innspill innen fristen 1. april 2020, og de er nå publisert på denne siden.

Share av Got Credit. Tilgjengelig under CC BY 2.0 lisens.

Unit har mottatt rapporten Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering,som er skrevet på oppdrag fra Unit av førsteamanuensis Torger Kielland ved det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen.

Rapporten vurderer hvilke juridiske eller sedvanemessige endringer som er nødvendig for å nå målet om åpen tilgang, særlig når det gjelder hvordan forfatter og/eller forskningsinstitusjon kan beholde rettighetene som er nødvendige for å arkivere og tilgjengeliggjøre et eksemplar av egne resultater og bruke materialet i undervisning.

 

Invitasjon til innspill 

Med endelig frist 1. april 2020 inviterte Unit berørte aktører til å sende skriftlige innspill om hvordan aktører og myndigheter bør arbeide videre for å nå målet om åpen tilgang. 

Les invitasjonen her.

 

Innkomne innspill:

Publisert 10. feb. 2020 14:32 - Sist endret 13. mai 2020 21:54