Forklaring av Elsevier-avtalen

Det har vore mykje merksemd om den nye Elsevier-avtalen, og vi i Unit har fått mange spørsmål frå media, frå forskarar og frå biblioteka.

Vi har derfor oppretta ei nettside der vi har lista opp hovudtrekka i avtalen. Denne sida har òg tekst som freistar å forklare avtalen, basert på spørsmåla vi har fått. Her finn de òg lister over titlar med lesetilgang og kva for tidsskrift forskarane kan og ikkje kan publisere i.

Forklaring av Elsevier-avtalen finn de på https://www.openaccess.no/hva-er-hovedtrekkene-i-elsevier-avtalen.html

Publisert 3. sep. 2019 13:19 - Sist endret 3. sep. 2019 13:19