Enklere tilgang til forskningsresultater med Nasjonalt vitenarkiv

Tidligere i år nådde Unit en viktig milepæl i utviklingen av Nasjonalt vitenarkiv da den aller første vitenskapelige artikkelen ble registrert i systemet. Dette markerte et viktig steg i arbeidet med å gjøre forskning åpent tilgjengelig.

Illustrasjon: Shutterstock

Fra lokale vitenarkiv og Cristin til ett felles nasjonalt vitenarkiv

I dag har institusjonene sine egne lokale vitenarkiv. I disse arkivene blir vitenskapelige artikler, rapporter, studentoppgaver og andre faglige ressurser ved institusjonen publisert med åpen tilgang. Innholdet i de lokale vitenarkivene skal i 2021 flyttes over i nasjonalt vitenarkiv.

I tiden framover vil stadig flere institusjoner få tilgang til å registrere sine publikasjoner i Nasjonalt vitenarkiv. I første omgang gjelder dette institusjonene som ikke omfattes av NVI-rapporteringen, og heller ikke registrerer sine publikasjoner i Cristin i dag.

Planen er at alle som i dag registrerer sine publikasjoner i Cristin skal gjøre dette i Nasjonalt vitenarkiv i løpet av 2021. Målet er at NVI-rapporteringen våren 2022 gjøres fra den nye tjenesten.

Les mer om Nasjonalt vitenarkiv på Units hjemmesider

Publisert 26. okt. 2020 09:55 - Sist endret 26. okt. 2020 09:58