De nordiske konsortiene støtter LIBERs prinsipper

LIBER, som er sammenslutningen av europeiske forskningsbiblioteker, har samlet seg om fem prinsipper for inklusjon av åpen tilgang i forhandlingene med akademiske forlag. De fem nordiske konsortiene står alle bak LIBERs prinsipper.

De fem prinsippene om åpen tilgang er beskrevne på LIBERs hjemmesider. De nordiske lisenskonsortiene støtter alle disse, men de nordiske landene har forskjellige strategier slik at vektingen av de forskjellige prinsippene vil variere noe fra land til land.

LIBERS prinsipper er i samsvar med oppgavene til den globale alliansen OA2020, om blant annet å etterstrebe transparens og økonomisk bærekraft i forhandlingene om åpen tilgang.

På vegne av Bibsam, CERES, DEFF, FinElib og Iceland Consortium

Publisert 3. sep. 2019 14:03 - Sist endret 3. sep. 2019 14:03