Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering

Unit har mottatt en ny utredning om rettighets- og lisensspørsmål i forbindelse med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner. Utredningen berører også forskningsinstitusjonenes ansvar og rettigheter som arbeidsgivere og andre problemstillinger knyttet til bruk av Creative Commons-lisenser.

Skrevet på oppdrag fra Unit

Torger Kielland, UiB
Torger Kielland, UiB

Rapporten med tittelen «Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering» er skrevet på oppdrag fra Unit av førsteamanuensis Torger Kielland ved det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen. Oppdraget ble utformet i samarbeid med Norges forskningsråd og Universitets- og høgskolerådet.


Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Forskningsrådets tilslutning til det internasjonale initiativet Plan S. Kjernen i Plan S er at de deltakende forskningsfinansiørene f.o.m. 2021 vil kreve at alle artikler som er resultat av forskning de finansierer, skal være umiddelbart tilgjengelige fra publiseringstidspunktet og tilgjengeliggjøres med en åpen lisens.


- Dette er en juridisk utredning som omfatter saksforhold knyttet til bruk av Creative Commons-lisenser, først og fremst forholdet til norsk opphavsrett, bruk av forskningsartikler i kommersiell sammenheng og i hvilken grad endringer av verket bør tillates. Utredningen vil ikke bli sendt på egen høring, men Unit ønsker innspill og vil invitere til et møte om det videre arbeidet med åpen tilgang over nyttår, sier seniorrådgiver Lars Wenaas i Unit.  

 

Oppdragsbrev (pdf): Oppdragsbrev juridisk vurdering

Rapport (pdf): Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering

 

Les også senere nyhetssaker om emnet:

Invitasjon til innspillsrunde om videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett (10. februar 2020)

Møte om lisensrapport og vegen vidare for arbeidet rundt open tilgang (28. januar 2020)

Publisert 20. des. 2019 14:12 - Sist endret 17. mars 2020 13:31