«Big deals» en utfordring i overgangen til åpen tilgang

En workshop-rapport med navnet Challenging the Current Business Models in Academic Publishing: Accelerators and Obstacles to the Open Access Transition ble publisert i juni 2018. Den ser på hvordan tidsskriftpakker, såkalte “Big deals” kan være en utfordring i overgangen til modeller for åpen tilgang.

Tidsskriftpakker kjent som "Big deals" byr på mange ulemper når det gjelder åpenhet, implementering og overvåking av elektroniske publikasjoner, men enda viktigere; de styrker den bestående ordningen i stedet for å lette overgangen til åpen tilgang. Det er tilstrekkelig med penger i det vitenskapelige kommunikasjonssystemet, men penger som er låst inn i tidsskriftpakker gjør det vanskelig å støtte alternative modeller. Det å integrere krav til åpen tilgang i tidsskriftpakke-kontrakter kan kun betraktes som en overgangsordning.

Rapporten bygger på en workshop som ble arrangert 26. og 27. april 2017 av Science Europe i samarbeid med The European University Association (EUA) og The Association of European Research Libraries (LIBER).

Les rapporten her.

Publisert 3. sep. 2019 13:40 - Sist endret 3. sep. 2019 14:46