Tilgang til åpne artikler

I forbindelse med forhandlinger om åpen tilgang for tidsskriftavtaler er det spørsmål om hvordan forskeren skal kunne få tilgang til åpne artikler utenom avtalene.

Vi ber bibliotekene om å gjøre seg kjent med hvordan institusjonens forskere kan få tilgang til relevant litteratur.  Denne kunnskapen er viktig uavhengig av om biblioteket abonnerer på eller har tilgang til de store tidsskriftbasene eller ikke. 

UiT har publisert en svært nyttig ressurs: Tidsskriftavtaler 2019. Her har bibliotekene ved UiT, UiO, NTNU og UiB gått sammen om å informere også andre biblioteker om hvilke tidsskrift som kan bli rammet ved eventuelle tilgangsbrudd, alternative måter å skaffe tilgang på, samt spørsmål og svar.

 

Biblioteket ved NTNU har laget en informativ oversikt som de har formidlet til sine ansatte og forskere, og de har gitt Unit tillatelse til å dele denne informasjonen:

NTNU: Hvordan finne (åpent) tilgjengelige artikler

English version of the text above:

NTNU: How to find (open) accessible scholarly articles

 

Se også svenske Kungliga biblioteketHitta öppet tillgängliga artiklar

 

Hvordan er de store avtalene bygget opp, og hva har man tilgang til? 

I forbindelse med forhandlingene med Elsevier ønsket Unit å forberede deltakere på et eventuelt tilgangsbrudd fra forlaget. Teksten her kan være nyttig siden den forsøker å forklare avtaletypen og hva man har tilgang til:

Hvordan er Elsevier-avtalen bygget opp, og hva har man tilgang til?

 

Post Cancellation Access: Dersom din institusjon er medlem i en konsortieavtale, vil du finne mer informasjon om de fire forlagenes “Post Cancellation Access” i Units administrasjonssystem for bibliotekkonsortier, Edvarda. Kontakt din institusjons bibliotek dersom du ikke har tilgang til denne ressursen.


Fjernlån: Det er utstrakt fjernlånssamarbeid mellom bibliotekene i Norge. Kontakt ditt bibliotek, eller et større UH-bibliotek, for informasjon om mulighetene for fjernlån. 

 

Se også Openaccess.no: Hvordan finner jeg OA-litteratur innen mitt fagfelt?

 

Publisert 28. aug. 2019 12:34 - Sist endret 24. sep. 2019 09:35