Rammeverk for endret vurdering av forskere

En arbeidsgruppe fra UHR har arbeidet frem et forslag til et rammeverk for endret vurdering av forskere.

Et sammendrag er nå gjort tilgjengelig på engelsk. Full rapport kommer om ikke lenge.

Illustrasjon: Shutterstock

Les sammendraget her:

NOR-CAM -- A national framework for recognition and rewards in academic careers
Recommendations from a working group under Universities Norway

 

Publisert 17. mars 2021 11:30 - Sist endret 22. mars 2021 09:29