Publisere åpent i lisensavtaler

Forfattere/forskere som er korresponderende forfatter, og som er ansatt ved en institusjon som abonnerer på den aktuelle lisensavtalen, har mulighet til å publisere åpent hos forlagene som listes under.

Det er den enkelte institusjons bibliotek som administrerer publiseringsprosessen for disse tidsskriftene, og som kontaktes ved spørsmål.

Elsevier

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2020.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under).

Institusjoner som deltar i avtalen 2020

Tittelliste for åpen publisering i Elsevier-avtalen pr. kvartal 3/4 2020
 

Elseviers informasjonsside om avtalen mellom Unit og Elsevier ligger det et søkeverktøy ("journal search tool") der man kan søke opp titler som er inkludert for publisering i avtalen. 

Arbeidsflyt for forskeren

Mer informasjon om avtalen

 

Wiley

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2021.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under). Avtalen gjelder for publisering i forlagets hybrid og gull tidsskrifter.

Arbeidsflyt for forskeren

Mer informasjon om avtalen

 

SpringerNature

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Fra 2020 er det mulig for forskere ved deltakerinstitusjoner å publisere i Springers tidsskrifter.

Arbeidsflyt for forskeren:

Springer Nature Author Journey for Hybrid Journals

Mer informasjon om avtalen.

 

Taylor & Francis

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Fra 2020 er det mulig for forskere som er korresponderende forfatter, og tilknyttet en av deltakerinstitusjonene i avtalen (se under), å publisere åpent i Taylor & Francis' hybridtidsskrift.

Arbeidsflyt for forskeren

Mer informasjon om avtalen

 

Sage

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under).

Arbeidsflyt for forskeren.

Mer informasjon om avtalen

 

Cambridge University Press (CUP)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under)

Arbeidsflyt for forskeren.

Mer informasjon om avtalen

 

Institute of Physics (IoP)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2020.

Forskere ved deltakerinstitusjonene har mulighet til å publisere åpent  i IoPs tidsskrifter og få hele eller deler av kostnaden dekket. For BOTT-institusjonene dekkes avgiften i sin helhet for open access publisering i både gull- og hybridtidsskrifter. 


Kontakt biblioteket ved din institusjon for mer informasjon.

 

De Gruyter

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2020

Forskere ved NTNU og UiT kan publisere et visst antall artikler i De Gruyters tidsskrifter åpent uten ekstra kostnad. Tilsatte ved NTNU eller UiT kan kontakte biblioteket ved institusjonen for mer informasjon.

 

Frontiers

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember  2022.

Forskere ved deltakerinstitusjonene kan publisere i Frontiers' tidsskrifter med 10 % rabatt på publiseringsavgift. Kontakt biblioteket ved institusjonen for mer informasjon om dette.

Mer informasjon om avtalen
 

Oxford University Press (OUP)

Avtalen løper fra 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under).

Publisering gjennom avtalen:

Avtalen omfatter ubegrenset åpen publisering i forlagets hybridtidsskrift.

Mer informasjon om avtalen.

 

Avtaler som tilbyr egenarkivering (grønn åpen tilgang):

Emerald

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2021

Egenarkivering av artikkel (grønn open access): Emerald er ikke en publiser og les-avtale, men tilbyr grønn open access: Forfattere fra deltakerinstitusjoner kan gratis, fra publiseringsdatoen, lagre (egenarkivere) artikkelen som er publisert i et Emerald-tidsskrift i institusjonens arkiv og dermed gjøre den tilgjengelig. «Author accepted manuscript» gjelder, og det er versjonen av artikkelen som er sendt inn i et tidsskrift, fagfellevurdert og akseptert for publisering, men som ennå ikke er kopiert, skrevet inn eller der det har blitt har brukt andre publiseringsprosesser, som for eksempel å legge til metadata.

Umiddelbar åpen tilgang til endelig versjon av artikkel (hybrid open access): Forfattere fra deltakerinstitusjoner får 10 % rabatt på standard APC-avgifter.

Emeralds gjeldende Open Access-policy finnes på http://www.emeraldgrouppublishing.com/openaccess/oa_policies.htm

Publisert 14. aug. 2019 10:29 - Sist endret 27. nov. 2020 14:00