Avtaler om åpen publisering

Forskere som er korresponderende forfatter, og er tilknyttet en institusjon som er med i publiseringsavtalene listet nedenfor, kan publisere sine forskningsartikler i de fleste av forlagenes tidsskrifter uten direkte kostnad for forskeren/forskningsgruppa.

Det er den enkelte institusjons bibliotek som administrerer disse avtalene, og som kan kontaktes ved spørsmål.

 

ACS (American Chemical Society)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under).

 

Cambridge University Press (CUP)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under)

 

De Gruyter

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember 2023

Forskere ved NTNU, UiT, UiB og UiO kan publisere artikler i De Gruyters hybridtidsskrifter åpent uten ekstra kostnad. Avtalen gir i tillegg rabatt på publiseringsavgifter i forlagets Open Access-tidsskrifter.

Tilsatte ved institusjonene kan kontakte biblioteket for mer informasjon.

 

Elsevier

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember 2021.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under).

  • Institusjoner som deltar i avtalen 2021
  • Tittelliste for publisering 1. kvartal 2021

    Fanen "Journals included in agreement" viser titler det er mulig å publisere i som del av avtalen. Rader merket med grønt er nye tidsskrift, og rader merket med blått har endret forretningsmodell.

    Fanen "Journals excluded from agreement" viser titler som ikke er omfattet av avtalen. Det innebærer at norske forskere som publiserer i disse tidsskriftene fortsatt må betale publiseringsavgift (APC) som før.

Elseviers informasjonsside om avtalen mellom Unit og Elsevier ligger det et søkeverktøy ("journal search tool") der man kan søke opp titler som er inkludert for publisering i avtalen. 

 

Frontiers

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember  2022.

Forskere ved deltakerinstitusjonene kan publisere i Frontiers' tidsskrifter med 10 % rabatt på publiseringsavgift. Kontakt biblioteket ved institusjonen for mer informasjon om dette.

 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

Avtalen løper fra 1. januar til 31. desember 2021.

MDPI er et rent Open Access-forlag, og avtalen gir forskerne 10 % rabatt på publiseringsavgiften.

 

Oxford University Press (OUP)

Avtalen løper fra 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under).

Publisering gjennom avtalen:

Avtalen omfatter ubegrenset åpen publisering i forlagets hybridtidsskrift.

 

Royal Society of Chemistry (RSC)


Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter lesetilgang til RSC Gold tidsskrift-pakken og åpen publisering av artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som deltar i Units konsortieavtale.

Deltakere er UiO, UiB og UiT.

 

Sage

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under).

 

SpringerNature

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Fra 2020 er det mulig for forskere ved deltakerinstitusjoner å publisere i Springers tidsskrifter.

 

Taylor & Francis

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Fra 2020 er det mulig for forskere som er korresponderende forfatter, og tilknyttet en av deltakerinstitusjonene i avtalen (se under), å publisere åpent i Taylor & Francis' hybridtidsskrift.

Taylor and Francis Gull-tidsskrifter
Unit har inngått en tilleggsavtale som omfatter publisering i forlagets gull-tidsskrifter.  Avtalen innebærer en rabatt på 10 % på publiseringsavgiften (APC) og sentral fakturering til institusjonen.  
De institusjoner som ønsker det kan bli med på denne tilleggsavtalen, og de vil da få artikler i gull-tidsskriftene inn i samme arbeidsflyt som hybrid-tidsskriftene.

Deltakerinstitusjoner 2021 T&F Gull-tidsskrifter

Tittelliste T&F Gull-tidsskrifter

 

Wiley

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2021.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under). Avtalen gjelder for publisering i forlagets hybrid og gull tidsskrifter.

 

 

Avtaler som tilbyr egenarkivering (grønn åpen tilgang):

Emerald

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2021

Egenarkivering av artikkel (grønn open access): Emerald er ikke en publiser og les-avtale, men tilbyr grønn open access: Forfattere fra deltakerinstitusjoner kan gratis, fra publiseringsdatoen, lagre (egenarkivere) artikkelen som er publisert i et Emerald-tidsskrift i institusjonens arkiv og dermed gjøre den tilgjengelig. «Author accepted manuscript» gjelder, og det er versjonen av artikkelen som er sendt inn i et tidsskrift, fagfellevurdert og akseptert for publisering, men som ennå ikke er kopiert, skrevet inn eller der det har blitt har brukt andre publiseringsprosesser, som for eksempel å legge til metadata.

Umiddelbar åpen tilgang til endelig versjon av artikkel (hybrid open access): Forfattere fra deltakerinstitusjoner får 10 % rabatt på standard APC-avgifter.

Emeralds gjeldende Open Access-policy finnes på http://www.emeraldgrouppublishing.com/openaccess/oa_policies.htm

Publisert 14. aug. 2019 10:29 - Sist endret 7. juni 2021 09:41