Publisere åpent i lisensavtaler

Forfattere/forskere som er ansatt ved en institusjon som abonnerer på den aktuelle lisensavtalen har mulighet til å publisere åpent hos forlagene som listes under.

Det er den enkelte institusjons bibliotek som administrerer publiseringsprosessen for disse tidsskriftene, og som kontaktes ved spørsmål.

Elsevier

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2020.

Arbeidsflyt for forskeren

Mer informasjon om avtalen

 

Wiley

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2021.

Arbeidsflyt for forskeren

Mer informasjon om avtalen

 

SpringerNature

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Fra 2020 er det mulig for forskere ved deltakerinstitusjoner å publisere i Springers tidsskrifter.

Tittellister og mer informasjon kommer.

 

Taylor & Francis

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Fra 2020 er det mulig for forskere ved deltakerinstitusjoner å publisere i Taylor & Francis' tidsskrifter.

Det vil bli lagt ut oppdaterte tittellister i tilfelle endringer.

Mer informasjon kommer.

 

Emerald

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2021

Egenarkivering av artikkel (grønn open access): Forfattere fra deltakerinstitusjoner kan gratis, fra publiseringsdatoen, lagre (egenarkivere) artikkelen som er publisert i et Emerald-tidsskrift i institusjonens arkiv og dermed gjøre den tilgjengelig. «Author accepted manuscript» gjelder, og det er versjonen av artikkelen som er sendt inn i et tidsskrift, fagfellevurdert og akseptert for publisering, men som ennå ikke er kopiert, skrevet inn eller der det har blitt har brukt andre publiseringsprosesser, som for eksempel å legge til metadata.

Umiddelbar åpen tilgang til endelig versjon av artikkel (gull open access): Forfattere fra deltakerinstitusjoner får 10 % rabatt på standard APC-avgifter.

Emeralds gjeldende Open Access-policy finnes på http://www.emeraldgrouppublishing.com/openaccess/oa_policies.htm

 

Institute of Physics (IoP)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2017 t.o.m. 31. desember 2019

Forskere ved deltakerinstitusjonene har mulighet til å publisere i IoPs tidsskrifter til sterkt redusert pris. Kontakt biblioteket ved din institusjon for mer informasjon.

 

De Gruyter

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2019

Forskere ved UiO og UiT kan publisere et visst antall artikler i De Gruyters tidsskrifter åpent uten ekstra kostnad. Tilsatte ved UiO eller UiT kan kontakte biblioteket ved institusjonen for mer informasjon.

Publisert 14. aug. 2019 10:29 - Sist endret 10. okt. 2019 13:19