Europas forskningsråd vil ha forskning uten betalingsmurer: «Plan S» for virkeliggjøring av full åpen tilgang

I en erklæring publisert av det europeiske forskningsrådet (ERC) 4. september 2018 slås det fast at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert i åpne tidsskrifter eller på åpne plattformer fra 1. januar 2020.

Norges Forskningsråd har i samarbeid med forskningsrådene i en rekke europeiske land, EU-kommisjonen og det europeiske forskningsrådet (ERC) kommet frem til nye og skjerpede krav til åpen publisering. Kravet de stiller er full åpenhet allerede fra januar 2020. Forskningsminister Iselin Nybø og Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen peker på at dagens modell med forskning låst inne bak betalingsmurer ikke er bærekraftig.

I en overgangsperiode kan individuelle finansiører akseptere publikasjoner i abonnementsbaserte tidsskrifter. Da kan artikler frikjøpes, men overgangsavtalen sikrer at det ikke betales dobbelt.

Erklæringen fra ERC gir verdifull støtte til forhandlingene Unit gjør med  internasjonale forlag, der NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø deltar på vegne av Units forhandlingsråd. Fra høsten 2018 har det vært forhandlinger med de fire største forlagene innen akademisk publisering; Elsevier, Wiley, Taylor & Francis og SpringerNature. Før sommeren 2018 fikk Unit full støtte fra UHRs representantskapsmøte og styre i å kreve overgang til åpen publisering, og rektorer ved de fire nevnte universitetene vil delta i forhandlingene.

Unit er også i forhandlinger med flere anerkjente åpne forlag om avtaler som vil redusere artikkelavgiften.

Åpenhetskravene i «Plan S» går enda lenger enn de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler fra 2017, som har mål om full åpenhet innen 2024. EUs offisielle krav er full åpenhet til forskningsressurser innen 2020, men tidspunktet har av mange blitt ansett som for ambisiøst. Når en så stor andel av Europas forskningsfinansiører stiller dette som krav, øker sjansen for at EUs mål kan realiseres.

27. november 2018 publiserte cOAlition S et første utkast til veileder for hvordan Plan S skal settes ut i live. Unit laget en sak med oppsummering av utkastet.

I februar 2019 ble det klart at den europeiske universitetsorganisasjonen EUA har tatt initiativ til en internasjonal konsekvensutredning for innføring av åpen publisering av all offentlig finansiert forskning. Statsråd Iselin Nybø lover at regjeringen vil gi støtte til denne undersøkelsen.

Les saken i Uniforum.

Les mer om den planlagte konsekvensutredningen på EUAs nettsider.

31. mai 2019 var den endelige Plan S klar, etter en internasjonal runde med over 600 innspill, og over 50 innspill i den norske runden. For norske forskere betyr det at kravene i veilederen gjelder fra Forskningsrådets utlysninger i 2021.

Forskningsrådet: Endelig Plan S er klar

Publisert 14. mai 2019 15:11 - Sist endret 24. juli 2019 13:26