Om openaccess.no

Arbeidet med åpen tilgang (open access) i Norge koordineres av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Nettstedet openaccess.no blir vedlikeholdt av Unit.

Nettstedet gir generell informasjon om åpen tilgang og veiledninger til forskere og institusjoner om hvordan man kan publisere, finansiere og få tilgang til forskningsresultater. I tillegg har nettstedet siden september 2018 blitt brukt til å informere om forhandlingene for åpen tilgang, om Plan S og arbeidet som gjøres nasjonalt.  

Nettsidene ble utviklet i 2013/14, og primære målgrupper var da administratorer og de som har åpen tilgang (open access) som arbeidsfelt.  Etter hvert har åpen tilgang fått klarere nasjonal forankring. Oppmerksomheten har økt rundt Units forhandlinger med internasjonale utgivere med mål om åpen tilgang, og debatten om åpen tilgang har tiltatt i media. Dette betyr at målgruppene er utvidet til å omfatte ansatte ved forskningsinstitusjonene som har ansvar for og administrerer lisensavtaler. Også forskere og presse har i større grad blitt brukere av hjemmesiden openaccess.no. 

Openaccess.no planlegges flyttet over på ny plattform der målsetningen blant annet er å utvikle mer dynamiske sider og å inkludere flere innholdsleverandører. 

Ta kontakt med redaktør dersom du synes noe mangler av informasjon, har forslag til oppdateringer eller har et bidrag du mener fortjener en plass på nettstedet.

Ansvarlig redaktør: Nina Karlstrøm

Nettredaktør: Solveig Wikstrøm
 

Publisert 27. feb. 2014 15:07 - Sist endret 29. apr. 2019 13:21