Om

Openaccess.no er en informasjonsallmenning for deg som jobber med eller er interessert i Open Access. Nettstedet er først og fremst myntet på administratorer og de som har Open Access som arbeidsfelt, men det vil tilrettelegges informasjon for andre relevante brukergrupper.

Norske myndigheter har gitt sin prinsipielle tilslutning til Open Access i de to siste forskningsmeldingene (senest Meld. St. 18 (2012-2013), Lange linjer – kunnskap gir muligheter). Forskningsfinansierende aktører, som EU-kommisjonen eller de nasjonale forskningsrådene i en rekke land, krever at resultater fra forskningen de finansierer skal gjøres åpent tilgjengelig. 

CRIStin har det nasjonale koordineringsansvaret for Open Access i Norge, og har derfor også tatt ansvaret for den tekniske driften av Openaccess.no.
Vi ønsker også bidrag fra andre, alle institusjoner som har et åpent publikasjonsarkiv som er høstbart er velkomne til å bidra på nettstedet. 

Per 1.12.2015 fylles moderator-rollen av følgende personer:

  • Lars Wenaas, CRIStin
  • Nina Karlstrøm, CRIStin
  • Jens Aasheim, CRIStin

Er det noe du synes mangler av informasjon på nettstedet eller har du et bidrag som du mener fortjener en plass på nettstedet?
Kontakt oss via moderator@openaccess.no

Publisert 27. feb. 2014 15:07 - Sist endret 28. apr. 2016 11:08