Hovudtrekka i Sage-avtalen

Sage er forhandla fram som ein treårig avtale frå 2020.

Kven er omfatta av avtalen?

Liste over deltakarinstitusjonar (oppdaterast)

 

Publisering gjennom Sage-avtalen

Sage Premier 2019 tittelliste for publisering

Avtalen inkluderer

  • uavgrensa publisering i Sage sine hybridtidsskrift.
  • 20 % rabatt på publisering i Sage sine gulltidsskrift

12 hybridtidsskrift er ekskludert frå publisering: 

Advances in Dental Research
California Management Review
A Current Bibliography on African Affairs
Feminist Review
Handbook of Practice Management
Index on Censorship
InnovAiT
International Political Science Abstracts / Documentation Politique Internationale
Journal of the Intensive Care Society
Pain News
Phi Delta Kappan

 

Lesetilgang gjennom Sage-avtalen

Avtalen gir lesetilgang til 2019-pakka av Sage Premier:

Sage Premier 2019 tittelliste for lesing

 

Arbeidsflyt

Avtalen vart ferdig forhandla i desember 2019. Unit er i dialog med forlaget om arbeidsflyt og oppsett av det, og vil kome med meir informasjon.

 

Publisert 8. jan. 2020 13:58 - Sist endret 8. jan. 2020 14:34