Hva er hovedtrekkene i Elsevier-avtalen?

Det er inngått en ettårig avtale mellom Elsevier og Unit for 2021. 

  • Full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection (2260 titler i 2021)
  • Mulighet for å publisere i 2326 titler (1. kvartal 2021).
  • Enkelte titler eid av Elsevier, akademiske foreninger, og tredjepartstitlene Cell Press og Lancet, er ikke en del av publiseringsavtalen. 
  • Deltakerinstitusjonene har 0 % prisøkning mellom 2020 og 2021.
  • Varige tilgangsrettigheter ("perpetual access") er inkludert.

Hvem er omfattet av avtalen?

Deltakerinstitusjoner 2021

 

Lese artikler

Tittelliste for lesing 2021. Titler med lesetilgang er merket med "Included" i kolonne K.

 

Publisere artikler

Tittelliste for publisering 1. kvartal 2021.

Fanen "Journals included in agreement" viser titler det er mulig å publisere i som del av avtalen. Rader merket med grønt er nye tidsskrift, og rader merket med blått har endret forretningsmodell.

Fanen "Journals excluded from agreement" viser titler som ikke er omfattet av avtalen. Det innebærer at norske forskere som publiserer i disse tidsskriftene fortsatt må betale publiseringsavgift (APC) som før. Les mer om hva det betyr at enkelte titler er ekskluderte.

Elseviers informasjonsside om avtalen mellom Unit og Elsevier ligger det et søkeverktøy ("search tool") der man kan søke opp titler som er inkludert for publisering i avtalen.

 

Hvor mange artikler kan den enkelte institusjon publisere?

 

Avtalen inkluderer altså publisering av totalt 1862 artikler per år (pluss økning i kvoten dersom nye medlemmer slutter seg til avtalen). Skulle det bli nødvendig, vil Unit beregne kvoter for antall artikler den enkelte institusjon kan publisere, basert på hva institusjonene har publisert tidligere. Dette kan justeres mot slutten av året.

 

Korresponderende forfattere

Artikler med norske korresponderende forfattere vil bli publisert åpent med en CC-lisens (de tilbyr to varianter) fra januar 2019, altså med tilbakevirkende kraft. Med «norsk korresponderende forfatter» menes at vedkommende er ansatt ved en av deltakerinstitusjonene i avtalen.

Korresponderende forfatter (corresponding author) er vanligvis forfatteren som bidrar med hovedtyngden av den intellektuelle innsatsen og som har ansvar for å følge artikkelen fram til ferdig produkt. Vedkommende er ansvarlig for manuskriptkorreksjon, korrekturlesing, korrespondanse med forlag, håndtering av revisjonene og gjeninnlevering av reviderte manuskripter fram til godkjenning.

Korresponderende forfatter melder inn denne rollen når han/hun registrerer artikkelen i Elseviers dashboard.  Vedkommende vil bli godkjent når han/hun oppgir en av deltakerinstitusjonene som arbeidssted.

Det er mulig for korresponderende forfatter å oppgi annet enn institusjonell e-postadresse. En forfatter som er ansatt ved UiO kan derfor bruke eksempelvis @gmail-adresse i stedet for @uio-adresse.

 

CC-lisenser

Avtalen tillater publisering med to forskjellige typer delingslisenser fra Creative Commons (CC): CC-BY og CC-BY-NC-ND. Plan S setter krav om bruk av lisens både ved publisering i tilgangsåpne tidsskrift og ved deponering i et vitenarkiv. Her godtar Plan S kun en CC-lisens.

 

Egenarkivering

Artikler som er publisert åpent via avtalen med en CC-lisens kan deles fritt. Forlagets PDF kan lastes opp i Cristin og i institusjonelle arkiv.

 

Arbeidsflyt for forskeren

Elsevier har laget en Powerpoint-presentasjon som viser arbeidsflyten for en forsker som vil publisere åpent i et Elsevier-tidsskrift.  

 

Hva skjer om man går over kostnadsrammene i avtalen?

Deltakerinstitusjonene har sluttet seg til at de vil se på løsninger for å få publisert åpent også utover avtalen, og derved vurdere eventuelle kostnader på institusjonsnivå. Rammene for den framforhandlete avtalen er imidlertid i samsvar med hva som publiseres ved norske institusjoner.

 

Hvordan kan man melde seg inn i avtalen?

Kontakt oss i Unit dersom din institusjon ønsker å delta i avtalen. Vi vil be Elsevier om pris som vi formidler tilbake til dere, slik at dere kan vurdere tilbudet. Prisen vil være basert på avgift for kjernetitlene (core subscriptions), altså abonnementer institusjonen har fra før, samt avgift for tilgang til alle titlene som finnes i pakken. Se eventuelt avsnittet «Bakgrunn og begrepsavklaring» på vår nettside som forsøker å forklare avtaletypen.

 

Elseviers informasjonsside om avtalen mellom Unit og Elsevier

 

Publisert 23. apr. 2019 10:07 - Sist endret 23. mars 2021 14:18