Hovudtrekka i CUP-avtalen

Cambridge University Press (CUP) er forhandla fram som ein treårig avtale frå 2020.

Kven er omfatta av avtalen?

Avtalen omfattar artiklar med korresponderande forfattar som har tilknyting til ein av institusjonane som er med på Unit sin konsortieavtale (sjå oversyn under).

Institusjonar som deltar i avtalen 2021

 

Publisering gjennom CUP-avtalen

Tittelliste for lesing og publisering 2021

Avtalen inkluderer uavgrensa publisering i forlaget sine hybrid- og gulltidsskrift, med nokre society-tidsskrift som unntak.  Desse er merka i kolonne F i tittellista med "No OA".

Les meir om kva det betyr at enkelte titlar er unntatt frå avtalen: Ekskluderte titler

 

 

Oppgradering
Avtalen inneber at alle deltakarar må oppgradere til 2021-pakka. Deretter vil det være ein årleg prisauke på 5,0 %, som òg inkluderer årleg oppgradering til siste pakke.  

 

Arbeidsflyt

Arbeidsflyt for forskaren

Publisert 8. jan. 2020 14:33 - Sist endret 23. mars 2021 14:16