Hovudtrekka i CUP-avtalen

Cambridge University Press (CUP) er forhandla fram som ein treårig avtale frå 2020.

Kven er omfatta av avtalen?

Avtalen omfattar artiklar med korresponderande forfattar som har tilknyting til ein av institusjonane som er med på Unit sin konsortieavtale (sjå oversyn under).

Liste over deltakarinstitusjonar 2020

 

Publisering gjennom CUP-avtalen

CUP tittelliste 2020 for publisering

Avtalen inkluderer uavgrensa publisering i forlaget sine hybrid- og gulltidsskrift, med nokre society-tidsskrift som unntak.  Desse er merka i tittellista over.

 

Lesing gjennom CUP-avtalen

CUP tittelliste 2020 for lesing

 

Oppgradering
Avtalen inneber at alle deltakarar må oppgradere til 2020-pakka.  Deretter vil det være ein årleg prisauke på 5,0 %, som òg inkluderer årleg oppgradering til siste pakke.  

 

Arbeidsflyt

Arbeidsflyt for forskaren

Publisert 8. jan. 2020 14:33 - Sist endret 7. aug. 2020 13:47