Hovudtrekka i CUP-avtalen

Cambridge University Press (CUP) er forhandla fram som ein treårig avtale frå 2020.

Kven er omfatta av avtalen?

Liste over deltakarinstitusjonar 2020

 

Publisering gjennom CUP-avtalen

CUP tittelliste 2020 for publisering

Avtalen inkluderer uavgrensa publisering i forlaget sine hybrid- og gulltidsskrift, med nokre society-tidsskrift som unntak.  Desse er merka i tittellista over.

 

Lesing gjennom CUP-avtalen

CUP tittelliste 2020 for lesing

 

Oppgradering
Avtalen inneber at alle deltakarar må oppgradere til 2020-pakka.  Deretter vil det være ein årleg prisauke på 5,0 %, som òg inkluderer årleg oppgradering til siste pakke.  

 

Arbeidsflyt

Arbeidsflyt for forskaren

Publisert 8. jan. 2020 14:33 - Sist endret 10. feb. 2020 09:54