Hovudtrekk i Frontiers-avtalen

Frontiers er forhandla fram som ein treårig avtale frå 2020.

Signert lisens for avtalen 2020-22

Institusjonar som deltar i avtalen 2021

Titteliste 2020

 

Alle institusjoner som sluttar seg til seg avtalen får ein rabatt på publiseringsavgift (APC) på 10 %.

Frontiers er eit reint OA-forlag, og avtalen skil seg frå andre konsortieavtaler ved at det ikkje er årleg betaling, og inga fakturering via Unit. Ein betaler berre for dei artiklane som blir publisert. All fakturering av publiseringsavgift (APC) blir gjort direkte frå Frontiers til dei enkelte institusjonane som er med i avtalen. Ein kan velje anten samlefaktura pr månad, eller fortlaupande fakturering per artikkel.

Les nyheitssaken 29. januar 2020 om avtalen mellom Unit og Frontiers.

Publisert 29. jan. 2020 13:22 - Sist endret 14. jan. 2021 11:10