Hovedtrekk i OUP-avtalen

Ein avtale med Oxford University Press (OUP) er forhandla fram for tre år frå 2020.

Signert lisens 2020-22

Deltakarar i avtalen 2021

Publisering gjennom avtalen:

Avtalen gir ubegrensa open publisering i forlaget sine hybridtidsskrift. Avtalen omfattar artiklar med korresponderande forfattar som har tilknyting til ein av institusjonane som er med på Unit sin konsortieavtale (sjå oversyn over).

Enkelte titlar er ekskluderte for publisering. Les meir om kva dette betyr: Ekskluderte titler

Publisert 1. apr. 2020 15:23 - Sist endret 23. mars 2021 14:23