Hovedtrekk i OUP-avtalen

Ein avtale med Oxford University Press (OUP) er forhandla fram for tre år frå 2020.

Signert lisens 2020-22

Deltakarar i avtalen

Publisering gjennom avtalen:

Avtalen gir ubegrensa open publisering i forlaget sine hybridtidsskrift. Avtalen omfattar artiklar med korresponderande forfattar som har tilknyting til ein av institusjonane som er med på Unit sin konsortieavtale (sjå oversyn over).

Lesetilgang:

Arbeidsflyt for forskaren:

Arbeidet er starta, og meir informasjon vil bli lagt på denne nettsida.

Publisert 1. apr. 2020 15:23 - Sist endret 7. aug. 2020 13:46