Hovedtrekk i OUP-avtalen

Ein avtale med Oxford University Press (OUP) er forhandla fram for tre år frå 2020.

Signert lisens 2020-22

Deltakarar i avtalen 2021

Publisering gjennom avtalen:

Avtalen gir ubegrensa open publisering i forlaget sine hybridtidsskrift. Avtalen omfattar artiklar med korresponderande forfattar som har tilknyting til ein av institusjonane som er med på Unit sin konsortieavtale (sjå oversyn over).

Publisert 1. apr. 2020 15:23 - Sist endret 26. jan. 2021 10:36