Forhandlingsrådet

Unit LÅT sitt råd for konsortieforhandlingar skal gi retning til dei årlege forhandlingane. Deltakarane i rådet skal vere leiarar, og gruppa består av representantar frå  universitets- og høgskolesektoren, helsesektoren, forskingsinstitutta og observatør frå Helsebiblioteket.

Medlemmar

Observatør: Kjell Tjensvoll frå Helsebiblioteket ved Folkehelseinstituttet 

 

Publisert 15. aug. 2019 10:37 - Sist endret 15. aug. 2019 10:47