Kva er hovudtrekka i Springer Compact-avtalen?

Generelt om avtalen:

Avtalen varer f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Deltakarar i avtalen kan utgi ope i hybridtidsskrift utan ekstra kostnader. Artiklar ein ønsker å publisere ope utover kvota krev APC-betaling.

Artikkelkvota er basert på tidlegare publiseringstal, og ho skal kunne dekke tilnærma all publisering frå 2020.

Institusjonane må sjølv godkjenne alle artiklane som blir publisert gjennom forlaget sin arbeidsflyt (sjå lenke ndf.). 

Signert lisens for avtalen 2020-22

 

Det er permanent arkivtilgang til artiklar utgitt i pakken ved avtalen sin slutt.

 

Arbeidsflyt for forskaren:

Springer Nature Author Journey for Hybrid Journals

Publisert 15. nov. 2019 13:08 - Sist endret 25. jan. 2021 16:30