Kva er hovudtrekka i Springer Compact-avtalen?

Generelt om avtalen:

Avtalen varer f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Deltakarar i avtalen kan utgi ope i hybridtidsskrift utan ekstra kostnader. Artiklar ein ønsker å publisere ope utover kvota krev APC-betaling.

Artikkelkvota er basert på tidlegare publiseringstal, og ho skal kunne dekke tilnærma all publisering frå 2020.

Institusjonane må sjølv godkjenne alle artiklane som blir publisert gjennom forlaget sin arbeidsflyt (sjå lenke ndf.). 

Signert lisens for avtalen 2020-22

Deltakarar i avtalen 2020

Frå 2020 inkluderer avtalen dette:

  • 2294 titlar inkludert for lesing
  • 1968 titlar inkludert for publisering

Tittelliste Springer compact. Det er to faner nedst i dokumentet. «Reading list» viser titlane deltakarinstitusjonane har lesetilgang til. «Publishing list» viser titlane forskarane tilknytt deltakarinstitusjonane kan publisere i.

Tittelliste for standard arbeidsflyt. For å publisere i dei fleste titlane vil det vere standard arbeidsflyt etter Springer sine tilvisingar. Somme titlar frå andre utgivarar, merka med «Non-standard», krev annan arbeidsflyt.

Det er permanent arkivtilgang til artiklar utgitt i pakken ved avtalen sin slutt.

 

Arbeidsflyt for forskaren:

Springer Nature Author Journey for Hybrid Journals

Publisert 15. nov. 2019 13:08 - Sist endret 27. okt. 2020 09:20