Hva er hovedtrekkene i Taylor & Francis-avtalen?

Generelt om avtalen:

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022. 

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under).

Forfattere kan utgi åpent i hybridtidsskrifter uten ekstra kostnader. Artikler som ønskes publisert åpent utover kvoten krever APC-betaling.

Institusjonene må selv godkjenne alle artiklene som publiseres via forlagets arbeidsflyt.

Det vil være en gradvis opptrapping i antall artikler som kan utgis åpent. Dette skal kunne dekke tilnærmet all publisering i 2022 (basert på historiske publiseringstall). Antall artikler i OA-kvoten blir avklart når antall deltagere er avklart.

Institusjoner som deltar i avtalen 2021

 

Permanent arkivtilgang til artikler utgitt i «core subscriptions» gjelder t.o.m. 1. januar 2021. Etter dette må institusjonene betale en tilleggspris dersom de ønsker å ha fortsatt permanent arkivtilgang til innholdet i sine kjernetitler (såkalte «core subscriptions» eller «core holdings») utgitt fra 1. januar 2021. Ta kontakt med Unit for nærmere informasjon om priser.

 

Tittellister for avtalen:

Les mer om hva det betyr at enkelte titler er ekskluderte for publisering: Ekskluderte titler

 

Taylor and Francis Gull-tidsskrifter
Unit har inngått en tilleggsavtale som omfatter publisering i forlagets gull-tidsskrifter.  Avtalen innebærer en rabatt på 10 % på publiseringsavgiften (APC) og sentral fakturering til institusjonen.  
De institusjoner som ønsker det kan bli med på denne tilleggsavtalen, og de vil da få artikler i gull-tidsskriftene inn i samme arbeidsflyt som hybrid-tidsskriftene.

 

Arbeidsflyt for forskeren

 

 

 

 

Publisert 15. nov. 2019 12:57 - Sist endret 7. juni 2021 09:42