Hva er hovedtrekkene i Taylor & Francis-avtalen?

Generelt om avtalen:

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022. Det er mulighet til å publisere et begrenset antall artikler med åpen tilgang allerede i 2019.

Forfattere kan utgi åpent i hybridtidsskrifter uten ekstra kostnader. Artikler som ønskes publisert åpent utover kvoten krever APC-betaling.

Institusjonene må selv godkjenne alle artiklene som publiseres via forlagets arbeidsflyt.

Informasjon om arbeidsflyt for avtalen er tilgjengelig fra 18. november.

Det vil være en gradvis opptrapping i antall artikler som kan utgis åpent. Dette skal kunne dekke tilnærmet all publisering i 2022 (basert på historiske publiseringstall). Antall artikler i OA-kvoten blir avklart når antall deltagere er avklart.

Deltakere i avtalen (2019)

 

Tittellister for avtalen:

Arbeidsflyt for forskeren

Permanent arkivtilgang til artikler utgitt i «core subscriptions» gjelder t.o.m. 1. januar 2021. Etter dette må institusjonene betale en tilleggspris dersom de ønsker å ha fortsatt permanent arkivtilgang til innholdet i sine kjernetitler (såkalte «core subscriptions» eller «core holdings») utgitt fra 1. januar 2021. Ta kontakt med Unit for nærmere informasjon om priser.

 

 

Publisert 15. nov. 2019 12:57 - Sist endret 17. jan. 2020 13:52