Forhandlinger med tidsskriftleverandører

Siktemålet i Units forhandlinger med utgiverne er å få på plass bærekraftige avtaler, i tråd med regjeringens Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

I forhandlingene har Unit alltid som mål å oppnå enighet med forlagene.

Units forhandlingsteam. F.v. Katrine Weisteen Bjerde, Nils Wheeler Andenæs, Tore Nilsen og Nina Karlstrøm. Foto: Unit

Forhandlingene er kompliserte og tidkrevende: Tilbud fra forlagene skal analyseres i samarbeid med Units forhandlingsutvalg og evalueres av Units forhandlingsråd før en beslutning kan fattes.  

I forbindelse med forhandlinger om åpen tilgang er det spørsmål om hvordan man skal kunne få enkel og lovlig tilgang til åpne artikler utenom avtalene. Teksten Finn åpent tilgjengelig forskning viser hva som finnes av tjenester som gjør det lettere å finne fram til forskingsresultater som er åpne for lesing. Teksten Avtaler om åpen publisering (også i engelsk versjon) er rettet mot forskere som er interesserte å publisere i en Unit-avtale.

 

Avtaler med åpen tilgang

Unit har forhandlet fram avtaler med åpen tilgang med følgende utgivere:

 

American Chemical Society (ACS)

Avtaleperiode: F.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Institusjoner som deltar i avtalen 2021

Tittelliste 2021

 

Cambridge University Press (CUP)

Avtaleperiode: F.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Les om hovedtrekkene i avtalen

 

De Gruyter

Avtaleperiode. F.o.m. 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember 2023.

Forskere ved NTNU, UiT, UiB og UiO kan publisere artikler i De Gruyters hybridtidsskrifter åpent uten ekstra kostnad. Avtalen gir i tillegg rabatt på publiseringsavgifter i forlagets Open Access-tidsskrifter.

 

Elsevier Science Direct Freedom Collection

Avtaleperiode: F.o.m. 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember 2021.

Les om hovedtrekkene i avtalen.

 

Frontiers

Avtaleperiode: F.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Les om hovedtrekkene i avtalen.

 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

Avtaleperiode: F.o.m. 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember 2021.

Institusjoner som deltar i avtalen 2021.

Mer informasjon kommer.

 

Oxford University Press (OUP)

Avtaleperiode: F.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Les om hovedtrekkene i avtalen.

 

Royal Society of Chemistry (RSC)

Avtaleperiode: F.o.m. 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter lesetilgang til RSC Gold tidsskrift-pakken og åpen publisering av artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som deltar i Units konsortieavtale. Deltakere er UiO, UiB og UiT.

Tittelliste 2021. Det er mulig å publisere i alle hybridtidsskriftene til RSC. Gull OA-titlene er ikke med i avtalen.

Arbeidsflyt for forskeren

 

Sage

Avtaleperiode: F.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Les om hovedtrekkene i avtalen.

 

Springer

Avtaleperiode: F.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Les om hovedtrekkene i avtalen.

 

Taylor and Francis

Avtaleperiode: F.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Les om hovedtrekkene i avtalen.

 

Wiley

Avtaleperiode: 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2021.

Les om hovedtrekkene i avtalen.

 

Informasjon for forskeren om hvilke avtaler og hvilke titler man kan publisere åpent i finnes på disse sidene: Publisere åpent i lisensavtaler. Det foreligger også en engelsk versjon av disse sidene.

 

Forankring

Forlagene er informerte om Units forankring, som har betydning for inngåelse av avtalene: 

August 2017: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang  

Juli 2018: Universitets- og høgskolerådet (UHR) kom med en støtteerklæring der de uttrykte tilslutning og forventning til at Units forhandlinger med akademiske utgivere blir gjennomført fra et sett felles prinsipp.

September 2018: Forskningsrådets tilslutning til Plan S 

Forhandlingsprinsippene fra 2018 ble strammet inn fra 2021 med støtte fra UHR og Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA): UHR og FFA støtter innstrammingene i Units forhandlinger med akademiske forlag

 

 

Bakgrunn

20. desember 2018 var det første møte i forhandlingsdelegasjonen som hadde oppgaven å avgjøre framdrift for avtalene Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley. Forhandlingsdelegasjonen var sammensatt av  pro-/viserektorer ved NTNU, UiO, UiB og UiT, Units forhandlingsråd og Unit.

Møtet konkluderte med at forhandlingene skulle fortsette for alle de fire forlagene.

Det ble siden holdt en rekke møter i forhandlingsdelegasjonen. Forlagene forholdte seg til avklaringene fra disse møtene.

Wiley: Fredag 15. mars 2019 ble det kunngjort at Unit inngår avtale med Wiley om åpen publisering.

Elsevier: Tirsdag 23. april 2019 ble det publisert en pressemelding om at Unit og Elsevier har inngått avtale.

Springer: Torsdag 27. juni 2019 publiserte Unit pressemelding om at det foreligger en intensjonsavtale mellom Springer Nature og Unit som gjelder for perioden 2020—2022

Taylor & Francis: Fredag 4. oktober 2019 ble det publisert pressemelding om at Unit har inngått avtale med Taylor & Francis

 

Hvem forhandler?

Unit har operativt ansvar for de nasjonale forhandlingene av lisensavtaler. I disse forhandlingene får Unit innspill fra et forhandlingsutvalg som består av en gruppe bibliotekarer ved UB-BOTT (universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø), samt et eget forhandlingsråd med bibliotekledere fra UH-, institutt- og helsesektoren. Fra høsten 2018 var rektorer ved NTNU, UiO, UiB og UiT involvert for å ta en avgjørelse basert på anbefalingene som er arbeidet fram. Rektorene deltok i forhandlingsdelegasjonen som vurderte de fire første, store avtalene.

Publisert 23. nov. 2018 09:28 - Sist endret 20. mai 2021 12:55