Finn åpne publiseringskanaler

Denne oversikten er rettet mot deg som er forsker og trenger oversikt om hvilke åpne kanaler (tidsskrifter) du kan publisere i. Her vil du også finne informasjon om hvordan du kan sjekke om tidsskriftet er i samsvar med Plan S og hvilke retningslinjer som gjelder.   

 

Illustrasjon: Shutterstock

NSDs kanalregister (Kanalregisteret) er et register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Registeret er utgangspunktet for hvilke vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i finansieringssystemet og gir også informasjon om kanalen har åpen tilgang. Søk etter tidsskrift, og se om det under "Åpen tilgang" er angitt indeksering i Sherpa Romeo og DOAJ.  

De siste årenes krav til å publisere åpent har ført til at det er lagt til et ekstra lag om åpen publisering på alle kanalene i registeret, hvorav Unit-avtale (markert med U) er ett av tre OA-elementer. 

 

DOAJ, Directory of Open Access Journals, er et register over OA-tidsskrifter.  

 

Journal Checker Tool. Finn ut om tidsskriftet du ønsker å publisere i er i samsvar med Plan S, og hvilke muligheter du har. Fyll inn feltet for tidsskrift, funder/finansiør (typisk Research Council of Norway) og institusjonstilknytning. Søkeresultatet bør sjekkes mot Kanalregisteret.

Se også Forskningsrådets krav fra 2021 om full og umiddelbar åpen tilgang til publikasjoner.

 

Åpen publisering gjennom lisensavtale: Forskere som er korresponderende forfatter, og som er tilknyttet en institusjon som er med i en av Units publiseringsavtaler, kan publisere sine forskningsartikler i de fleste av forlagenes tidsskrifter uten direkte kostnad for forskeren/forskningsgruppa. 

Se oversikt over Units avtaler som tillater åpen publisering 

Publisert 10. feb. 2021 14:07 - Sist endret 11. feb. 2021 09:50