cOAlition S

27. november 2018 publiserte cOAlition S en veileder til hvordan Plan S skal settes ut i live. Her beskrives hovedtrekkene i denne veilederen, og hva dette betyr for bruk av lisenser, deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i vitenarkiv og for forhandlingene med utgiverne av tidsskriftavtaler.

Hva er cOAlition S?

cOAlition S skal oppfylle målene som er angitt i Plan S. Gjennom Plan S vil Norges forskningsråd sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2020.

 

Forskningsrådet oppsummerer og kommenterer hovedpunktene i veilederen. Det ble åpnet for innspill til implementeringen av Plan S. 

 

Hva er hovedtrekkene i veilederen til cOAlition S?

  • Publisering kan skje i tidsskrifter eller plattformer med umiddelbar åpen tilgang.
  • Publisering i abonnementstidsskrift er mulig, forutsatt samtidig deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i et åpent og søkbart arkiv uten embargo og med åpen lisens.
  • Åpen publisering i abonnementstidsskrift som del av en overgangsavtale godkjennes å være i samsvar med Plan S.

Finn kompatible tidsskrift i DOAJ (Directory of Open Access Journals).

 

Bruk av lisenser

Plan S setter krav om bruk av lisens både ved publisering i tilgangsåpne tidsskrift og ved deponering i et vitenarkiv. Her godtar Plan S kun en delingslisens fra Creative Commons, en såkalt CC-lisens. En CC-lisens kan komme i flere varianter avhengig av hvilke tillatelser til bruk som skal gis. Dette gjøres ved å sette på såkalte attributter.

Plan S godtar kun to attributter ved siden av CC0. CC0 er den mest åpne delingslisensen og betyr i praksis at man fraskriver seg alle former for rettigheter som ikke er begrenset av nasjonalt lovverk, det vil si at rettighetshaveren så langt som mulig dedikerer verket til det fri. Attributtene som Plan S tillater er CC-BY (Navngivelse), som krever at opphavsmannen blir navngitt. I tillegg kan man ytterligere kvalifisere lisensen med CC-BY-SA (DelPåSammeVilkår), som krever at all videre deling skal skje på samme vilkår.

For en mer utfyllende introduksjon til CC-lisenser, se Creative Commons' nettsted. Tredjeparts komponenter i artikler (som bilder, grafer etc.) er ikke omfattet av kravet om bruk av CC-lisenser, selv om det oppfordres til å bruke materiale som er åpent for gjenbruk.

 

Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i vitenarkiv

Plan S slår fast at det er mulig å publisere i et abonnementstidsskrift forutsatt at en versjon av artikkelen gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig i et vitenarkiv.

Se oversikt over norske vitenarkiv

Aksepterte versjoner for tilgjengeliggjøring er enten AAM (Author Accepted Manuscript), ofte kalt «postprint», eller den publiserte versjonen, VoR (Version of Record), ofte kalt «forlagets pdf».

De fleste forlag og tidsskrift tillater deponering og tilgjengeliggjøring etter en sperrefrist. Det er vanlig å operere med sperrefrist på seks måneder for medisin, teknologi og naturvitenskapene, mens det ofte er tolv måneders sperrefrist for humaniora og samfunnsvitenskapene.

Se oversikt over forlagenes arkiveringspolicy.

Ved Plan S kreves det at artikkelversjonen som er deponert i arkivet gjøres umiddelbart tilgjengelig med en åpen CC-lisens. Det betyr at den enkelte forsker må sørge for å få beholde rettighetene (copyright) til forfatterversjonen (AAM-versjonen) ved inngåelse av kontrakt om publisering med et tidsskrift. 

 

Hva er utfordringene når man forhandler åpen tilgang inn i avtalene?

Høsten og vinteren 2018 forhandler Unit med de største internasjonale forlagene innen akademisk publisering; Elsevier, Wiley, Taylor & Francis og SpringerNature, i tillegg til flere mindre akademiske utgivere. Dette gjøres i samarbeid med fagbibliotekene.

Les mer om bakgrunnen for forhandlingsprosessen.

 

Hva er en overgangsavtale?

Avtaletypen kalles også transformasjonsavtale, transisjonsavtale og transformativ avtale. Som navnet sier, er dette å regne som en overgangsavtale mot målet om full åpen tilgang. Det innebærer en gradvis reduksjon i kostnadene knyttet til lesing og en tilsvarende økning av kostnadene knyttet til åpen publisering inntil man kun betaler for publisering. Målet med en slik avtale er å konvertere lukkede tidsskrift til åpen tilgang. 

 

Hva er en offsetavtale?
Offsetavtaler inkluderer en tilbakebetaling av avgifter knyttet til åpen publisering. Tilbakebetalingen av innbetalte publiseringsavgifter kan skje i form av en reduksjon i abonnementsprisen betalt av biblioteket, eller en kreditering av publiseringsavgiften. 

Publisert 31. mai 2019 12:51 - Sist endret 14. okt. 2019 09:40