Viktige tjenester

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ er verdens ledende søketjeneste for Open Access-tidsskrifter. I desember 2013 var over 10.000 Open Access-tidsskrift registrert. I DOAJ kan søke etter tidsskrifter og enkeltartikler avgrenset på fagområde, lisenser, land osv. Det vil fremgå i tidsskriftets post om publisering i tidsskriftet er gratis, eller om det kreves en APC.

Egenarkivering via CRIStin-systemet

I CRIStin er det enkelt å egenarkivere. Dette gjøres ved å laste opp fulltekst ved registrering av en artikkel. Det vil være mest aktuelt å laste opp en "postprint"-versjon av en artikkel. Fullteksten vil bli sendt til det lokale vitenarkivet for rettighetsklarering og tilgjengeliggjøring. Forskere oppfordres også til å egenarkivere så mye som mulig av tidligere registrerte arbeider.

 

Forfattertillegg fra Science Commons

Forfattertillegg brukes som et tillegg til publiseringsavtalen som inngås mellom forfatter og forlag. Dette er viktig redskap for å beholde retten til å egenarkivere og tilgjengeliggjøre forskningsarbeider, slik stadig flere finansierende institusjoner krever. Forfattertilleggene fra Science Commons gir flere valgmuligheter ut fra hvilke rettigheter forfatteren ønsker å beholde. Tjenesten er utviklet i av organisasjonene Creative Commons og SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition).

Lisenser fra Creative Commons (CC BY)

Creative Commons-lisenser, eller CC-lisenser, brukes ofte i sammenheng med Open Access-publisering. Den mest brukte lisensen er CC-BY, som også er den lisensen som gir flest rettigheter. CC BY (eller CC BY Attribution, "Navngivelse") gir brukeren tillatelse til å bruke, distribuere og reprodusere arbeidet i ethvert medium, så lenge opphavspersonen navngis ('attribution').

Sherpa/RoMEO

Sherpa/RoMEO-basen samler informasjon om forlag og tidsskrifter og deres policy for egenarkivering. RoMEO-basen er en viktig ressurs for å avgjøre om et tidsskrift tillater at forskere egenarkiver sine publikasjoner (Grønn OA), og hvilke bestemmelser for embargotid som gjelder for det aktuelle tidsskriftet.

License to Publish ("Utgivelsestillatelse") fra JISC/SURF

Forfattere som ønsker å beholde rettigheten til å tilgjengeliggjøre alle versjoner av sin artikkel, også utgiverens trykte versjon, kan bruke License to Publish fra JISC/SURF sammen med publiseringsavtalen. LTP skiller ikke mellom ulike manuskriptversjoner, og innebærer at forfatteren kan tilgjengeliggjøre den utgitte versjonen av en artikkel i åpne arkiv. Tillatelsen åpner opp for at publikasjoner kan ha en embargotid på inntil 6 måneder. Finnes også i norsk oversettelse (gjort av CULIS-prosjektet/Nordbib).