Norske institusjonsarkiv

Universiteter og vitenskapelige høgskoler (14)

Andre høgskoler (26)

Forskningsinstitutter (7)

Andre (2)

Andre arkiver som høstes av NORA (4)

  • Forsvarets Forskningsinstitutt
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • Norges Geologiske Undersøkelser

Kontaktinformasjon

Tjenester som tilbyr arkivløsninger for institusjoner

  • BIBSYS Brage - publiseringsarkiv for en rekke norske utdannings- og forskningsinstitusjoner
  • Open Repository er en tjeneste fra BioMed Central, og drifter arkiver for institusjoner i flere land
  • ROAR (Registry of Open Access Repositories)
Publisert 19. des. 2013 11:40 - Sist endret 5. juli 2018 14:07