Norske institusjonsarkiv

Universitet

Høgskuler

Forskingsinstitutt

Andre

Andre arkiv som blir hausta av NORA

Kontaktinformasjon

Tenester som tilbyr arkivløysingar for institusjonar

  • BIBSYS Brage - publiseringsarkiv for ei rekkje norske utdannings- og forskingsinstitusjonar
  • Open Repository er ei teneste frå BioMed Central som driftar arkiv for institusjonar i fleire land
  • ROAR (Registry of Open Access Repositories)
Publisert 19. des. 2013 11:40 - Sist endret 21. jan. 2021 09:02