Norske institusjonsarkiv

Universiteter

Høgskoler

Forskningsinstitutter

Andre

Andre arkiver som høstes av NORA

Kontaktinformasjon

Tjenester som tilbyr arkivløsninger for institusjoner

  • BIBSYS Brage - publiseringsarkiv for en rekke norske utdannings- og forskningsinstitusjoner
  • Open Repository er en tjeneste fra BioMed Central, og drifter arkiver for institusjoner i flere land
  • ROAR (Registry of Open Access Repositories)
Publisert 19. des. 2013 11:40 - Sist endret 31. okt. 2018 12:48