Egenarkivering og deponering

Cristin er systemet som syter for at norske forskingsinstitusjonar handterer rapportering av all vitskapleg produksjon frå institusjonen inn til styresmaktene. Systemet kan òg syte for at din forskingsartikkel hamnar i arkivet til din institusjon. Les meir om den praktiske delen rundt egenarkivering her.

Krav til forskingsprosjekt

Open Access-krav til EU- og NFR-finansierte forskingsprosjekt 
(Gå også til "Finansiering" for å lese meir om emnet.)