Egenarkivering og deponering

Cristin er systemet som sørger for at norske forskningsinstitusjoner håndterer rapportering av all vitenskapelig produksjon inn til styresmaktene. Systemet kan også sørge for at din forskningsartikkel havner i ditt institusjonsarkiv. Les mer om den praktiske delen rundt egenarkivering her.

Krav til forskningsprosjekter

Open Access-krav til EU- og NFR-finansierte forskningsprosjekter 
(Gå også til "Finansiering" for å lese mer om emnet.)