Støtte til norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

Publiseringskomiteén for hum-sam-tidsskrift har tatt en avgjørelse på hvilke tidsskrift som skal få støtte for perioden 2018-2020.

De innmeldte tidsskriftene skulle oppfylle vilkårene som er beskrevet i Retningslinjer for nasjonalt tidsskriftskonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap (se høyre kolonne).

Publiseringskomiteén for hum-sam-tidsskrifter har gjort en vurdering av de 41 tidsskriftene som hadde meldt seg til ordningen innen fristen. Komitéen arbeidet ut fra Mandat for publiseringskomiteen (se høyre kolonne) og innmeldingene ble vurdert ut fra følgende kriterier:

• tidsskriftets vitenskapelige kvalitet
• tidsskriftets viktighet innen fagfeltet
• tidsskriftets andel artikler på norsk
• tidsskriftets rolle som faglig offentlighetsarena
• tidsskriftets strategiske viktighet innen hum-sam-feltet

 

For perioden 2018-2020 ble 25 av 41 innmeldte tidsskrift tildelt støtte. Disse tidsskriftene er, i alfabetisk rekkefølge:

 • Acta Didactica Norge
 • Collegium Medievale
 • Din - Tidsskrift for religion og kultur
 • Edda
 • Heimen
 • Historisk tidsskrift
 • Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier
 • Kunst og Kultur
 • Maal og minne
 • NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift
 • NOA - Norsk som andrespråk
 • Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
 • Norsk antropologisk tidsskrift
 • Norsk filosofisk tidsskrift
 • Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift
 • Norsk medietidsskrift
 • Norsk museumstidsskrift
 • Norsk sosiologisk tidsskrift
 • Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
 • Studia Musicologica Norvegica
 • Teologisk tidsskrift
 • Tidsskrift for kjønnsforskning
 • Tidsskrift for kulturforskning
 • Tidsskrift for samfunnsforskning
 • Tidsskrift for velferdsforskning

Unit (tidl. Ceres) kjøper inn tidsskriftene og administrerer ordningen. Finansiering av tidsskriftene vil (avhengig av bevilgninger gjennom statsbudsjettet) være gjennom Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og enkelte forskningsinstitusjoner.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til humsam-tidsskrift@ceres.no

Publisert 15. aug. 2019 13:40 - Sist endret 15. aug. 2019 13:43