Publiseringsfond ved norske UH-institusjoner

Følgende institusjoner har etablert institusjonelle fond for å finansiere forfatterbetaling ved publisering i Open Access-tidsskrifter:

STIM-OA

Norges Forskningsråd har opprettet et program for støtte til Open Access publisering. STIM-OA lyses ut én gang i året, og er åpent for alle fagfelt og alle godkjente norske forskningsinstitusjoner. Med dette stimuleringstiltaket ser Forskningsrådet for seg å dekke opp til 50% av institusjonens kostnader knyttet til åpen publisering. Programmet er satt til å ha en varighet på 5 år, fra 2015 til 2019. Les mer om når og hvordan du kan søke på Forskningsrådets sider.

 

Oversikt over publiseringsfond

 

 • Handelshøyskolen BI opprettet et publiseringsfond i 2014. Fondet gir støtte til tidsskrifter som er registrert i NSD, men ikke til publisering i hybrid tidsskrifter. Bøker kan også støttes.Les mer om søknadskriteriene til Handelshøyskolen BIs publiseringsfond.
 • Høgskolen i Bergen opprettet et publiseringsfond høsten 2014. Fondet støtter kun tidskrifter på nivå 1 og 2 som er registrert i DOAJ. Fondet krever også at artikkelen skal lastes opp via CRIStin for tilgjengeliggjøring i BORA-HiB. Les mer om fondet og retningslinjene på nettsidene til HiB.
 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har, som en 2-årig prøveordning, opprettet et publiseringsfond fra 2015. Fondet gir ikke støtte til publisering i hybride tidsskrifter. Les mer om retningslinjene på HBVs nettsider om publiseringsfond.
 • Høgskolen i Hedmark (HiHM) opprettet sitt publikasjonsfond i 2013. Fondet støtter først og fremst gull OA-publisering, men hybridartikkler i nivå 2 tidsskrifter kan støttes med 15 000kr. Les mer om fondet og retningslinjene på nettsidene til HiHM.
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) etablerte et publiseringsfond i 2013. Fondet støtter ikke hybrid tidsskrifter. Les mer om retninglinjene på HiSF sine nettsider for publiseringsfond.
 • Høgskulen i Volda (HiVolda) har opprettet et publiseringsfond nå i 2014. Les mer om retningslinjene på HiVolda sine nettsider.
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gir støtte til frikjøping av artikler som publiseres Open Access. Direkte lenke til retningslinjene (PDF)
 • Nord Universitetet har i 2013 etablert et fond for støtte til OA-publisering. Det gis støtte til kanaler som er registrert i NSD, og ingen støtte til publisering i hybride tidsskrifter.
 • Norges Idrettshøyskole (NIH) har opprettet et publiseringsfond som er i drift fra og med 2015. Mer informasjon finnes på nettsidene til NIH.
 • Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) etablerte publiseringsfond i 2012. Det gis støtte til tidsskrifter som er godkjente av NSD og listet i DOAJ. Les mer om fondets retningslijner.
 • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) har etablert et fond fra og med 2013. Fondet støtter publisering i DOAJ-listede tidsskrifter som er på nivå 1 eller 2. Det gis ikke støtte til publisering i hybrid-tidsskrifter. Lenke til retningslinjer.
 • OsloMet (HiOA) har fra 2013 satt av midler til å dekke publiseringsavgift. Les mer om OsloMet's publiseringsfond og kriterier for støtte.
 • Universitetet i Agder (UiA) har siden 2010 dekket kostnader ved publisering i Open Access-tidsskrifter. Les mer om UiAs retningslinjer. Det gis ikke støtte til publisering i hybride tidsskrifter.
 • Universitetet i Bergen (UiB) etablerte sitt publiseringsfond i 2013. Fondet støtter både gull og hybrid OA-publisering. Creative Commons-lisenser og opplasting av fulltekst via CRIStin er påkrevd.
 • Universitetet i Oslo (UiO) Universitetsbiblioteket driftet fondet i perioden 2013-2018. Publiseringsfondet ble ikke videreført i 2019. Som et resultat av Plan S og forhandlinger med forlag, jobbes det med andre modeller for å finansiere publiseringsavgiften for forskerne.
 • Universitetet i Stavanger (UiS) har etablert et publiseringsfond i 2015. Fondet støtter ikke publisering i hybrid tidsskrifter. Les mer om retningslinjene på UiS sine nettsider
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har dekket kostnader for OA-publisering siden 2010. Les mer på USNs nettside.
 • Universitetet i Tromsø (UiT) har et publiseringsfond, operativt fra 1. januar 2011. Mer informasjon og lenker til retningslinjer.
  .
Publisert 26. nov. 2015 22:57 - Sist endret 4. juli 2019 14:56