Publiseringsfond ved norske UH-institusjonar

Desse UH-institusjonane har etablert institusjonelle fond (publiseringsfond) for å finansiere forfattarbetaling ved publisering i tidsskrift med open tilgang:

  • Universitetet i Oslo (UiO). Universitetsbiblioteket drifta eit publiseringsfond i perioden 2013-18. Publiseringsfondet vart ikkje vidareført i 2019. Som eit resultat av Plan S og forhandlingar med forlag, blir det no jobba med andre modellar for å finansiere publiseringsavgifta for forskarane. 

STIM-OA

Noregs Forskingsråd har eit program for støtte til open access-publisering. STIM-OA blir lyst ut éin gong i året, og er ope for alle fagfelt og alle godkjente norske forskingsinstitusjonar. Med dette stimuleringstiltaket ser Forskingsrådet for seg å dekkje opp til 50 % av institusjonen sine kostnadar knytt til open publisering. Programmet si første fase gjekk frå 2015 til 2019, og er forlenga for ein ny periode til og med 2022

Publisert 26. nov. 2015 22:57 - Sist endret 24. mars 2020 11:40