Finansiering

Hvordan skaffe finansiering til publisering gjennom åpen tilgang? Hvilke krav spiller inn for forskeren? Hvilke fond i Norge støtter åpen tilgang-publisering og under hvilke betingelser? Les også om det økonomiske bakteppet for åpen tilgang og hvilke brikker som er i spill.

 

Publisert 30. nov. 2015 11:56 - Sist endret 22. nov. 2018 12:20