Finansiering

Hvordan skaffe finansiering til Open Access-publisering? Hvilke krav spiller inn for forskeren? Hvilke fond i Norge støtter Open Access-publisering og under hvilke betingelser? Les også om det økonomiske bakteppet for Open Access og hvilke brikker som er i spill.

 

Publisert 30. nov. 2015 11:56 - Sist endret 30. nov. 2015 12:54