Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

Regjeringen har fra 22.8.2017 fastsatt nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Hva innebærer retningslinjene?

I kortversjon betyr retningslinjene at alle vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning som hovedregel skal gjøres åpent tilgjengelig og at alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv. Når nødvendig infrastruktur er kommet på plass, vil deponering bli en forutsetning for at artikkelen telles med i den resultatbaserte finansieringen.

Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag skal sørge for at avtalene fremmeråpen tilgang uten økte totalkostnader og at det er åpenhet om avtalenes betingelser. Forskningsutførende og -finansierende institusjoner skal bidra til å dekke kostnader til åpen publisering som en del av prosjektbevilgningen.

Selve retningslinjene og hva disse innebærer for den enkelte forsker og forskningsinstitusjon, kan du lese om her: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

Åpent tilgjengelig i norske vitenarkiv

​NORA er en søketjeneste der du kan navigere i alt innhold som er gjort åpent tilgjengelig i samtlige 65 norske arkiv.