Åpen tilgang og åpen vitenskap

www.openaccess.no er stedet for deg som vil vite mer om åpen tilgang (open access) og åpen vitenskap (open science).

Den politiske forankringen for åpen tilgang i Norge ligger i regjeringens nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, Universitets- og høgskolerådets tilslutning til forhandlinger om åpen tilgang med forlag og de europeiske forskningsfinansiørenes 'Plan S', som Norges forskningsråd har sluttet seg til.

Unit er nasjonal koordinator for arbeidet med åpen tilgang og ansvarlig for nettstedene openaccess.no og Unit lisensavtaler og åpen tilgang.

Nasjonale retningslinjer

Regjeringen fastsatte 22. august 2017 nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Unit har nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang.

Les retningslinjene og hva de innebærer for den enkelte forsker og institusjon

Forhandlingar om open tilgang

Unit forhandlar avtalar med dei største internasjonale utgivarane av vitskaplege artiklar på vegner av ei rekkje norske institusjonar med sikte på ein bevegelse mot open tilgang.

UHR har gitt si støtte til prinsippa for forhandlingane.

Les meir om forhandlingar

 

Plan S

I en erklæring fra det europeiske forskningsrådet 4. september 2018 slås det fast at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert i åpne tidsskrifter eller på åpne plattformer fra 1. januar 2020.

Les mer om Plan S

Nyheter

Unit Lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT) arbeider for mest mulig åpen tilgang til forskningslitteratur. LÅTs aktuelle saker er i hovedsak vinklet mot åpen tilgang i lisensavtaler med internasjonale utgivere, og med fag- og forskningsbibliotek som den primære målgruppa.