print logo

Open Access

Open Access handler om fri tilgang til vitenskapelig litteratur.  Openaccess.no er en informasjonstjeneste for deg som trenger informasjon om hva Open Access er og hva Open Access innebærer for deg enten du er administrator, forsker eller leser.